7/31/2014

1. Quizzes 
a. Language – Gender of Nouns 
b. Reading – Rhyming Words / Compound Words 
2. Review 
a. Filipino – Pagsusunud-sunod ng mga Pangyayari / Kahulugan ng 
mga Salita Ayon sa Gamit sa Pangungusap / Pagsunod sa Panuto 
b. Math – Adding 3-6 digit numbers with and without regrouping 
– do page 65 
3. Books: Filipino, Science Math 
4. For Class Officers 
Leadership Training Seminar tomorrow from 7:30-10:00am. Wear your PE uniform