Grade 2 HBOL Activities – May 5, 2020

ENGLISH

Happy Tuesday kids! How time flies! We are now on the seventh week of the Fourth Quarter. I would like to congratulate all of you for consistently engaging in our Home-Based Online Learning and to your parents as well for their constant support and guidance as you do your weekly tasks.
For today, you will have a follow up on Order of Adjectives. Be guided by the acronym DOSSAC as you answer the Formative Assessment.

To open the file:
– click on the link below:
https://drive.google.com/drive/folders/1_05GjBgwzAMRiWH1-EK6eJYOCWapOXEq?usp=sharing

– please download the powerpoint presentation, May 5 Order of Adjectives

Enjoy the rest of the day with your family!

Keep safe and God bless.

Love,

Teacher Fe and Teacher Cris

FILIPINO WITH MOTHER TONGUE

Magandang araw.
Kumusta na kayo mga anak? Nawa’y kayo laging masaya, masigla, ligtas at malayo sa anumang sakit.
Maraming salamat muli sa inyong pagsasagot sa ating mga formative assessments. Binabati ko kayong lahat dahil sa matiyaga ninyong pagsasagot sa mga ito.

Tayo ngayon ay nasa ikapitong linggo na ng ating mga gawain sa HBOL at nawa’y marami kayong natutuhan sa ating mga lingguhang gawain sa Filipino. Para sa ating aralin, tayo ay magbabalik-aral sa mga Pangatnig.
Narito ang link para sa video na gagamitin ninyo sa inyong pagbabalik-aral:

https://www.powtoon.com/online-presentation/csjU4TJpUYw/?utm_medium=SocialShare&utm_campaign=copy%2Bshare%2Bby%2Bowner&utm_source=player-page-social-share&utm_content=csjU4TJpUYw&utm_po=28377961&mode=movie#/

At para naman sa mga gawain ninyo sa linggong ito, buksan ang link na ito.

https://drive.google.com/drive/folders/1_jIzS20jl0hGXLBI3XVk-BaKsBlt5XgW?usp=sharing

Mag-iingat kayo palagi. Patuloy nawa kayong pagpalain ng Poong Maykapal!

Nagmamahal,

Titser Grace at Titser Ruby