Grade 1 Assignment – March 26, 2019

1. RSW;
a. CLCE – Lent (108,109, 112, 113)
b. Filipino – Pagbuo ng Bagong Salita Mula sa Mahabang Salita (109)
2. Review:
a. Science – Earth (BG 110), Landform (111,112, 113)
b. English – Articles (a, an , the) ALL
c. Filipino – Sanhi at Bunga (except 109)
3. Books: Science (108, 109, 111, 114) Soc. Stud (all), English (all)