Grade 1 Assignment – March 20, 2019

1. Review
a. Soc. Stud. – Me and My Home
b. Filipino – Pagbuo ng Bagong Salita Mula sa Mahabang Salita
c. Math – Subtracting 2 digit numbers with Regrouping do book p. 164 (nos. 1-18)

2. Book: Science (108, 109, 110, 112, 113)
Math (all)

Score sheet was given.