Grade 1 Assignment – November 27, 2018

1. RSW: Filipino – Ang at Ang mga, si at SIna (109)

2. Review:
a. Science – Parts of the Plants, pp. 98 – 99 (110)
b. Filipino – Katangian ng Tauhan/ Aral ng kuwento C, do page 194 C (108, 110, 111, 112, 113, 114)
c. English – Subject Pronouns, do pp. 158 – 159 (all)

3. Books: Math (all), Science (108, 109, 111), Filipino (all), English (all)
4. Math (for 108) Do pp. 76 – 77