Monthly Archives: August 2019

Daily Bulletin August 27, 2019

Grade 3 Assignment – August 23, 2019

1. No classes on Monday – National Heroes’ Day.
2. Wear Type B Uniform on Tuesday.
3. Mission collection every Tuesday.
4. Book: Math (except BB 205)
5. Hear mass on Sunday. Submit your mass card on Tuesday.

Grade 2 Assignment – August 23, 2019

1. No classes on Monday. National Heroes’ Day.
2. Bring magic slate on Tuesday.
3. Bring crayons everyday.
4. Books: Science (BB108), Math (all)
5. Wear Type B uniform on Tuesday.

Grade 1 Assignment – August 23, 2019

1. No classes on Monday (National Heroes’ Day)
2. Books: Math (BG 111, 112, 108, 110), English (BG 111, 112)

Kinder Assignment – August 23, 2019

1. No classes on Monday – National Heroes’ Day
2. Quiz on Tuesday:
Language – Introducing Oneself (oral). See red notebook for the rubric.
3. Review:
a. Reading – Letters of the Alphabet. Do book pp. 23-24.
b. Filipino – Hugis
Other announcements:
Bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika 2019 na may temang “Wikang Katutubo Tungo sa Isang Bansang Filipino” ang Departamento ng Preschool ay naghanda ng isang gawaing pinamagatang Pistahan sa Preskul sa ika-28 ng Agosto, 2019. Kaugnay nito, ang mga mag-aaral ay inaasahang magsuot ng maong na pantalon at puting t-shirt. Gayundin, ang mga mag-aaral ay inaasahang magdadala ng mga kakanin o anumang pagkaing Pinoy (para sa dalawang (2) tao) na ibabahagi at pagsasaluhan ng kanilang kapwa mag-aaral at kaibigan sa oras ng recess.

4. For BB 106 only.
There will be a computer class on Tuesday. Assembly time is 12:00nn.

Nursery 2 Assignment – August 23, 2019

1. No classes on Monday, August 25. (National Heroes’ Day)
2. Bring the following on Tuesday for our folding activity.
a. hankie
b. face towel
Other announcements:
Bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika 2019 na may temang “Wikang Katutubo Tungo sa Isang Bansang Filipino” ang Departamento ng Preschool ay naghanda ng isang gawaing pinamagatang Pistahan sa Preskul sa ika-28 ng Agosto, 2019. Kaugnay nito, ang mga mag-aaral ay inaasahang magsuot ng maong na pantalon at puting t-shirt. Gayundin, ang mga mag-aaral ay inaasahang magdadala ng mga kakanin o anumang pagkaing Pinoy (para sa dalawang (2) tao) na ibabahagi at pagsasaluhan ng kanilang kapwa mag-aaral at kaibigan sa oras ng recess.

Nursery 1 Assignment – August 23, 2019

1. No classes on Monday, August 25. (National Heroes’ Day)
2. Bring the following on Tuesday for our folding activity.
a. hankie
b. face towel
Other announcements:
Bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika 2019 na may temang “Wikang Katutubo Tungo sa Isang Bansang Filipino” ang Departamento ng Preschool ay naghanda ng isang gawaing pinamagatang Pistahan sa Preskul sa ika-28 ng Agosto, 2019. Kaugnay nito, ang mga mag-aaral ay inaasahang magsuot ng maong na pantalon at puting t-shirt. Gayundin, ang mga mag-aaral ay inaasahang magdadala ng mga kakanin o anumang pagkaing Pinoy (para sa dalawang (2) tao) na ibabahagi at pagsasaluhan ng kanilang kapwa mag-aaral at kaibigan sa oras ng recess.